Prijavnica

Da biste se prijavili za smještaj, potrebna vam je slijedeća dokumentacija:

  • preslika rodnog lista, domovnice i osobne iskaznice korisnika
  • zdravstvena iskaznica i iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja
  • preslika zdravstvene dokumentacije i otpusnih pisama
  • OIB korisnika
  • OIB potpisnika ugovora o smještaju i uvjerenje o prebivalištu

Predbilježba smještaja

Ukoliko imate bilo kakvih upita u vezi nas ili našeg doma slobodno nas kontaktirajte.